Uczniowie Krzywoustego na Dniu Geografa 2023

W obchodach Dnia Geografa na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tradycyjnie bierze udział młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.  W piątek 21 kwietnia 2023 r. uczennice i uczniowie skupieni w Klubie Geografów oraz zainteresowani geografią  spotkali się w auli wydziału z rówieśnikami bydgoskich liceów, by uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Młodzież głównie z klas angielsko-geograficznych uczestniczyła w cyklu wykładów akademickich połączonych z prezentacjami oraz warsztatach. Część wykładowa obejmowała interesującą programowo tematykę, jak: „Kwietne łąki elementem małej retencji”, „Nowoczesne technologie w monitoringu środowiskowym” oraz „Wpływ bobrów na środowisko współcześnie i w przeszłości”. W drugiej części młodzi geografowie aktywnie brali udział w warsztatach meteorologicznych pn. „Monitoring ekstremalnych zjawisk atmosferycznych” przeprowadzonych w pracowni informatycznej przez dr Mirosława Więcława.

Naukowe obchody Dnia Geografa w różnych ośrodkach akademickich Polski mają na celu popularyzację geografii jako dziedziny nauki i przedmiotu nauczania.

Geograficzne wydarzenie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wpisuje się w realizację zajęć pozalekcyjnych  pn. „Klub Geografów w Krzywoustym” finansowanych przez Powiat Nakielski

Organizatorem wyjazdu na UKW i opiekunem młodzieży był nauczyciel geografii Andrzej Kinderman