Agnieszka Bala z tytułem finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej

Finał II edycji olimpiady odbył się na Zamku w Golubiu – Dobrzyniu. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 54 uczniów z całej Polski. Uczestnicy przyjechali z Krakowa, Lublina, Kielc, Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Rybnika, Tarnowskich Gór, Bielska-Białej i innych miast.

Etap III centralny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 45 pytań, obejmujących szeroki zakres wiadomości z genetyki, biotechnologii, ewolucjonizmu, ekologii organizmów, ekologii i ochrony środowiska.

Agnieszka musiała wykazać się znajomością rozszerzonych treści podstawy programowej takich jak: różnorodność i funkcjonowanie roślin, rozpoznawanie roślin leczniczych, lecznicze właściwości ziół.

Aby otrzymać tytuł finalisty, uczestnicy musieli uzyskać co najmniej 30% punktów. Agnieszka uzyskała wynik wyższy, co świadczy o dużej wiedzy, jaką posiada. Podkreślić należy również to, że jest ona uczennicą klasy III o profilu matematyczno – humanistycznym.

Organizatorami II edycja OOWBiE byli:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Fundacja na Rzecz Edukacji i Nauki im. Anny Wazówny.

Zachęcamy uczniów zainteresowanych naukami biologicznymi do udziału w III edycji olimpiady w przyszłym roku.

Opiekunem uczennicy była Wiesława Wojciechowska.