Bartosz Odor, finalista 46. Olimpiady Języka Niemieckiego otrzymuje Stypendium Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii

Miło nam poinformować, że Komitet Główny OJN docenił wyróżniające wyniki oraz głębokie zainteresowania  Bartosza Odora z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią i zaproponował mu stypendium zagraniczne. Bartoszowi niewiele zabrakło do otrzymania tytułu laureata.

Jest to stypendium, które umożliwia Bartoszowi bezpłatny wyjazd do Kilonii  i udział w Międzynarodowym Letnim Kursie Językowym Uniwersytetu im.Christiana Albrechta w Kilonii. Dodatkową atrakcję miesięcznego wyjazdu stanowi możliwość wcześniejszego przyjazdu do Kilonii oraz późniejszego wyjazdu. W ten sposób uczestnicy mogą lepiej poznać miasto i okolicę.

Bartosz został zakwalifikowany do grupy na poziomie C2, czyli najwyższym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom ten informuje, iż dana osoba rozumie praktycznie wszystko w języku obcym, co czyta i słyszy. Potrafi podsumować informacje z różnych źródeł pisanych i ustnych, odtwarza uzasadnienia i wyjaśnienia w spójnej prezentacji. Potrafi wyrażać się spontanicznie, bardzo płynnie i umie dokładnie wyjaśnić niuanse znaczeniowe także w bardziej złożonych sytuacjach.

Program stypendium ma umożliwić uczestnikom rozwój kompetencji językowych oraz zdobycie realioznawczych informacji o współczesnych Niemczech (język, społeczeństwo, państwo i kultura). Tak więc obejmuje on zagadnienia programowe olimpiady.

Warto podkreślić, ze zdobycie tytułu finalisty 46. OJN zagwarantowało Bartoszowi zwolnienie i uzyskanie wyniku 100% na egzaminie dojrzałości z języka niemieckiego na wybranym poziomie oraz studia filologiczne na każdej uczelni w Polsce. Ma on również możliwość podjęcia studiów niefilologicznych na wielu innych kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe. 

Bartosz jest niezwykle skoncentrowany na poszerzaniu swoich umiejętności językowych. Zapewne za rok powtórzy swój sukces, zdobywając tytuł finalisty lub laureata. Do olimpiady przygotowała ucznia nauczycielka języka niemieckiego, Rozalia Wencel. 

Tekst: Rozalia Wencel; zdjęcia własne.