Bartosz Odor z I LO im. Boleslawa Krzywoustego w finale Olimpiady Języka Niemieckiego

Miło nam poinformować, że Bartosz Odor, uczeń z klasy 2 angielsko-geograficznej, zakwalifikował się do finału 46. Olimpiady Języka Niemieckiego. Bartosz wykazał się wiedzą i umiejętnościami, rozwiązując testy i uzyskując wysokie wyniki w etapie szkolnym, a następnie w etapie rejonowym (pisemnym), który odbył się w styczniu 2023 roku. Ten etap składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Aby zakwalifikować się do części ustnej, należało uzyskać minimum 85% punktów z testu pisemnego. Bartosz spełnił ten wymóg, uzyskując punktację wyższą niż wymagana. 11 lutego 2023 roku przystąpił do eliminacji ustnych w Toruniu. Aby zakwalifikować się do finału, należało w sumie uzyskać w części pisemnej oraz ustnej 95%.

W części ustnej uczeń zdawał egzamin z historii i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, z literatury niemieckojęzycznej oraz z praktycznej znajomości języka niemieckiego. Wyżej wymienione egzaminy odbywały się wyłącznie w języku niemieckim. Bratosz wypadł w tej części rewelacyjnie. Z ogromną swobodą, wnikliwością i oryginalnością prowadził dyskusję na poszczególne tematy. Wyniki kwalifikacji, które podaje Komitet Główny z siedzibą w Poznaniu, dotarły do nas 15 lutego.

Zawody finałowe odbędą się w Poznaniu w dniach 31.03.2023 – 02.04.2023. Tak więc przed nami miesiąc intensywnej pracy. Chciałabym podkreślić, że praca z tak zdolnym i zdeterminowanym uczniem to prawdziwa przyjemność dla każdego nauczyciela. Bartosz od początku nauki w szkole miał jasno wytyczony cel i konsekwentnie do niego dąży.

Wraz z całą społecznością I LO gratuluję Bartoszowi takiego sukcesu i trzymam kciuki za powodzenie na zawodach finałowych.

 

Rozalia Wencel, nauczycielka języka niemieckiego