Bartosz Odor z I LO na stypendium w Kilonii

Bartosz jest finalistą 46. Olimpiady Języka Niemieckiego.

W uznaniu jego poziomu językowego otrzymał stypendium na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii. Uczeń uczestniczył od 14.07.2023r. do 14.08.2023r. w 74. Międzynarodowym Kursie Języka Niemieckiego na poziomie C2. W seminarium naukowym wzięło udział 46 osób z 21 państw. Po teście poziomującym uczestnicy przydzieleni zostali do mniejszych grup na poziomach B1, B2, C1 i C2.

Bartosz został zakwalifikowany do grupy C2, czyli do grupy o najwyższym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Program zajęć obejmował 90 godzin i był podzielony na zajęcia skupiające się na takich dziedzinach jak: gramatyka, krajoznawstwo, konwersacja, laboratorium językowe oraz kreatywne pisanie. Po zakończeniu zajęć programowych wykładowcy organizowali dla uczestników wykłady z historii, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Dodatkową atrakcję kursu stanowił wyjazd naukowy do miast hanseatyckich: Hamburga i Lubeki oraz na wybrzeże Morza Północnego.

Kurs zakończono egzaminem końcowym, który Bartosz zdał z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał 6 punktów ECTS. Punkty te należą do  Europejskiego Transferu Punktów i są stosowane na studiach wyższych jako miara osiągnięć studentów.

Pobyt w Kilonii był dla Bartosza nie tylko świetną okazją do poszerzenia kompetencji językowych oraz wiedzy realioznawczej, lecz także możliwością spędzenia czasu wśród nowych przyjaciół z wielu państw. Bartosz miło wspomina ten czas.

Bartosz wraz z opiekunką, Rozalią Wencel, doceniają nagrodę, którą uczeń otrzymał od Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego. Serdecznie pozdrawiamy także pana Piotra Jankowiaka, który z takim zaangażowaniem i otwartym sercem od lat opiekuje się OJN.

Bartoszowi, który jest obecnie uczniem klasy 3 angielsko-geograficznej I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią życzymy powodzenia w tegorocznej edycji olimpiady!

 

Tekst: Rozalia Wencel