Dary dla biblioteki szkolnej od Państwa Danuty i Jerzego Brukwickich

Na początku 2017 roku biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle otrzymała od Państwa Danuty i Jerzego Brukwickich z Warszawy bardzo cenne dary książkowe. Pan Jerzy Brukwicki krytyk sztuki i dziennikarz, absolwent naszej szkoły, przez lata zgromadził bardzo cenny zbiór książek, artykułów prasowych, katalogów  sztuki i albumów. Znaczną część tego bogatego  księgozbioru w ilości ponad  300 egzemplarzy przekazał na początku roku do naszej szkolnej biblioteki. Wśród darów znalazły się między innymi zbiór książek o historii „Solidarnośći”, wiele cennych książek historycznych oraz książki z historii  literatury polskiej m.in. seria Wielka Historia Literatury Polskiej PWN. Ponadto wśród darów  była także literatura piękna polska i powszechna oraz bardzo bogaty zbiór albumów malarskich ,  albumów o architekturze i sztuce polskiej. Warto podkreślić, że Państwo Danuta i Jerzy Brukwiccy postanowili przekazać na rzecz młodzieży Krzywoustego kolejne swoje zbiory.

Wszystkie otrzymane dary wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej i z pewnością będą wykorzystane przez uczniów i nauczycieli podczas przygotowywania zajęć lekcyjnych oraz podczas przygotowywania się do olimpiad i konkursów przedmiotowych. A dla uczniów zainteresowanych historią sztuki będą niezastąpionym i bogatym źródłem wiedzy, która dostępna jest tylko w niewielu bibliotekach naukowych. Wszystkich zainteresowanych czytelników zapraszam do biblioteki szkolnej, a za otrzymane dary jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Agnieszka Weltrowska, nauczyciel-bibliotekarz