DEKLARACJE MATURALNE 2018/2019

Formularze deklaracji w pliku PDF można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11) w następujący sposób:

Dla tegorocznych maturzystów (Deklaracja 1a):
SYMBOL ODDZIAŁU spacja Nazwisko i imię, a następnie wysłać mailem do wychowawcy klasy
np: A Kowalski Jan
Obowiązują symbole oddziału:
A – politechniczna
B – medyczna
C – prawnicza
D – angielska

Deklaracja 1a –  przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Dla absolwentów z poprzednich lat (Deklaracja 1d):

spacja Nazwisko i imię (np: E Kowalski Jan), a następnie wysłać mailem do sekretariatu szkoły na adres:

sekretariat@krzywousty.edu.pl

Uwaga !
W celu uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, konieczne jest osobiste zgłoszenie się
w sekretariacie szkoły !
Deklaracja 1d – przeznaczona dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.