DEKLARACJE MATURALNE 2019/2020

Formularze deklaracji w pliku PDF można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11) w następujący sposób:

Dla tegorocznych maturzystów (Deklaracja 1a):
SYMBOL ODDZIAŁU spacja Nazwisko i imię, a następnie wysłać mailem do wychowawcy klasy
np: A Kowalski Jan
Obowiązują symbole oddziału:
A – politechniczna
B – medyczna
C – prawnicza
D – politechniczno – angielska

Deklaracja 1a  –  przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego.


Dla absolwentów z poprzednich lat (Deklaracja 1a):

spacja Nazwisko i imię (np: E Kowalski Jan), a następnie wysłać mailem do sekretariatu szkoły na adres:

sekretariat@krzywousty.edu.pl

Uwaga !
W celu uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, konieczne jest osobiste zgłoszenie się
w sekretariacie szkoły !
Deklaracja 1a  – przeznaczona dla: (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie.