DOBRY WYNIK PIOTRA TOMASZEWSKIEGO NA OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ

Piotr Tomaszewski uczeń klasy II politechnicznej I LO 25 stycznia uczestniczył w eliminacjach ustnych XLIV Olimpiady Historycznej na Wydziale Historycznym UMK w Toruniu.

Zakwalifikował się do nich po uzyskaniu wysokiego wyniku z etapu pisemnego zawodów okręgowych. Uczeń w pracy dokonał analizy i oceny problematyki stosunków polsko-niemieckich od XVI do XVIII wieku. Na egzaminie ustnym odpowiadał z zakresu wiedzy rozszerzonej z historii, wybranego przez niego wieku XX oraz pięciu lektur. Piotr wykazał się szczegółowa wiedzą z różnych epok i umiejętnością selekcji i syntezy bardzo rozległego materiału historycznego. Komisja oceniła jego wypowiedź wysoko, ale ostateczny wynik nie pozwolił mu zakwalifikować się do etapu centralnego. Warto podkreślić, że już sam udział w etapie ustnym należy traktować jako wielki sukces, gdyż znalazł się w gronie najlepszych uczniów w okręgu.

Przygotowaniem Piotra do olimpiady zajmowała się Pani Violetta Hejza.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych z historii.