DRZWI OTWRTE DLA RODZICÓW

W CZWARTEK – 23.03.2017 r.

od 16:30 do 17:30

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW

NA INDYWIDUALNE SPOTKANIA

Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI