Dyktando na 100-lecie odzyskania niepodległości rozstrzygnięte !

            W sobotnie przedpołudnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią  miało miejsce niecodzienne wydarzenie – Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Nakielskiego. Przybyłych uczestników i gości powitała nauczycielka języka polskiego, pani Ilona Świder, która wprowadziła wszystkich w charakter wydarzenia w kontekście rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

            „Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Nakielskiego to młodszy brat Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego, konkursu, który w kwietniu tego roku miał swoją XV edycję. Obie rywalizacje odbywają się pod patronatem Starosty Nakielskiego, pana Tomasza Miłowskiego – pomysłodawcy dzisiejszego wydarzenia.

Pan Starosta pragnął uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości z tymi wszystkimi mieszkańcami powiatu nakielskiego, którzy dbają o polszczyznę, dla których poprawność ortograficzna jest przedmiotem troski i przejawem szacunku do polszczyzny.

            Wiemy bowiem dobrze, że trwanie narodów zależy od trwania języka ojczystego. Odebrać narodowi język to odebrać mu najważniejszy składnik tożsamości narodowej. Zakazać używania języka ojczystego to droga do powolnej zagłady narodu. Dobrze wiedzieli o tym zaborcy, zdawali sobie z tego sprawę polscy patrioci. Przez 123 lata niewoli narodowej Polacy marzyli o niepodległości i walczyli o nią nie tylko orężem, ale też słowem. Literatura była potężną bronią w walce z zaborcą, który krwawo germanizował, który brutalnie rusyfikował naród polski. Literatura została więc uwikłana w historię i kreowała modele postaw patriotycznych, podtrzymywała ducha polskości.

Dzieła literackie były pisane nie tylko dla pokrzepienia serc! Utwory polskich artystów budowały świadomość narodową. Literatura niosła język, ocaliła polszczyznę – w ten sposób utrzymywała przy życiu ojczyznę, której serce biło w sercach Polaków. Dobitnie wyraził to Cyprian Kamil Norwid w wierszu Język – ojczysty z tomu poezji pt. Vade-mecum:

Nie miecz, nie tarcza – 

bronią języka,

lecz arcydzieła.

Polacy nie porzucili języka ojczystego, nie przestali dbać o jego piękno, bogactwo i poprawność. Wzięli do serca słowa poety „Wróg pokalał już i Ojców mowę” i z narażeniem życia pozostali wierni językowi polskiemu. Być może nadziei dodawały im słowa Jana Kochanowskiego, który w Pieśni IX Ksiąg wtórych pisał:

Ty nie miej stracone, co może być wrócone

Dziś, kiedy Najjaśniejsza Rzeczpospolita jest nam wrócona, kiedy nie musimy narażać życia w obronie polskości i polszczyzny, chcemy uczcić tradycję językową. Znajomość reguł ortografii i interpunkcji i ich stosowanie to wyraz szacunku dla polszczyzny, która – jak pisał Czesław Miłosz – jest duchową ojczyzną Polaków. Ortografia – choć trudna, choć skomplikowana, choć naszpikowana wyjątkami – odzwierciedla jednak historię języka, jest przejawem tradycji, dlatego troską o ortografię jest troską o ważny element polskości.”

            W części oficjalnej w auli nakielskiego ogólniaka głos zabrali również dyrektor liceum pan Paweł Darul, Starosta Nakielski pan Tomasz Miłowski oraz autor dyktanda pan dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW.

            21 uczestników w wieku od 11 do 59 lat zmierzyło się z niełatwym, na co wskazuje już sam tytuł Pół historyczny, pół patriotyczny miniwykład na 100-lecie odzyskania niepodległości, tekstem. Pan profesor zadbał o to, aby w żadnym zdaniu nie zabrakło wyrazu czy wyrażenia sprawiającego trudność, stąd też wczesnolistopadowe mżawki, fantasmagoryczne mrzonki, hekatomba megawojny, zhakatyzowane Cesarstwo Niemieckie czy rozhermetyzowana walka lumpenproletariatu z czarnosecińcami zapewne na długo pozostaną w pamięci kandydatów do tytułu Mistrza Ortografii.

            Podczas gdy komisja konkursowa zajęła się sprawdzeniem dyktand, pan profesor Rafał Zimny zaprosił wszystkich do wysłuchania wykładu na temat tendencji rozwojowych polszczyzny, zwyczaju językowego (uzusu) i opartego na nim kształtowania się norm językowych.

Po trzykrotnym sprawdzeniu prac konkursowych okazało się, że

 Mistrzem Ortografii Powiatu Nakielskiego została pani Aleksandra Jarecka z Mroczy

II miejsce zajął pan Stanisław Kwasigroch  z Nakła nad Notecią

III miejsce zajęła pani Laura Walkowiak z Sadek

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił w starciu z niełatwą polską ortografią i interpunkcją!

            Pan Starosta na ręce pana dyrektora złożył podziękowanie, za zorganizowanie tak ważnego wydarzenia, które wpisało się w harmonogram powiatowych obchodów upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości.

            Pragniemy również w sposób szczególny podziękować utalentowanym uczennicom naszego liceum, Annie Domańskiej, Małgorzacie Maciejewskiej i Martynie Urban, za to, że swoim pięknym śpiewem umiliły uczestnikom czas oczekiwania na wyniki oraz panu Andrzejowi Otto, za przygotowanie dziewcząt, zadbanie o właściwe nagłośnienie i zaprezentowanie swoich umiejętności gry na klarnecie.

Zespół polonistek I LO