Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii dla szkół podstawowych w murach Krzywoustego

Mając na uwadze potrzebę dbałości o piękno polszczyzny, zwłaszcza w zakresie języka pisanego, czyli poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, co jest wyrazem szacunku dla  ojczystej mowy jako ważnego elementu tożsamości narodowej i świadomości kulturowej współczesnego człowieka, zespół polonistów z I Liceum Ogólnokształcącego        im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią zaprosił do rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Od wielu lat mamy zaszczyt być organizatorem Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego dla uczniów szkół średnich ( w bieżącym roku odbędzie się już XVI edycja ),    a w listopadzie 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości    w murach Krzywoustego miała miejsce wyjątkowa uroczystość  – Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Nakielskiego pod patronatem ówczesnego Starosty Nakielskiego,      pana Tomasza Miłowskiego – pomysłodawcy wydarzenia.

W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę konkursu dla młodszych uczestników,       a być może niebawem uczniów naszego liceum. Jest to również nawiązanie do niedawno obchodzonego ( 21 lutego ) Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, święta na stałe wpisanego w historię szeroko realizowanej edukacji humanistycznej w I LO, dotyczącej szczególnie klas o tymże profilu, które są organizatorami konkursu językowego „Pokaż język – byle polski!” skierowanego do uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Klasa humanistyczna to jedna z propozycji oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 dla tegorocznych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych, związana z nauką języka polskiego i wos-u jako przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Nowością jest, że w klasie IV będą do dyspozycji jeszcze dodatkowo dwie godziny edukacji polonistycznej, pozwalające na wszechstronny i wielokierunkowy rozwój zdolności oraz umiejętności humanistycznych. Ważnym elementem edukacji polonistycznej jest także systematycznie od lat prowadzona współpraca z Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu. Każdego roku uczniowie wszystkich klas mają możność wyboru repertuaru spośród szerokiej oferty teatralnej, z której chętnie korzystają kolejne roczniki miłośników sztuki Melpomeny. Nasze zaangażowanie w edukację teatralną zostało zauważone i docenione przez toruński teatr, czego owocem była przyznana statuetka Wilama – nagroda dla instytucji, która w szczególny sposób włącza się w działalność i rozwój toruńskiej sceny dramatycznej.

27 uczestników – reprezentantów szkół podstawowych z powiatu nakielskiego, bydgoskiego i pilskiego ( ZSP nr 3 i ZSP nr 4 w Nakle nad Notecią, SP w Łochowie, SP w Sadkach, ZSP w Ślesinie, SP w Wyrzysku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach ) zmierzyło się z tekstem naszpikowanym zawiłościami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Komisja konkursowa po wnikliwym sprawdzeniu prac ogłosi wyniki dyktanda i przyzna tytuł Mistrza Ortografii podczas Drzwi Otwartych w I LO, które odbędą się 21 marca 2020 roku o godz. 9.30 w szkolnej auli.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w inauguracyjnej edycji dyktanda i mamy nadzieję na kontynuowanie tradycji dbałości o piękno i poprawność języka polskiego przez uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w murach Krzywoustego.