Dzień Edukacji Narodowej w I LO

Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”

Czesław Miłosz

 

13 października 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu narodowego przybyłych na uroczystość gości przywitała Aleksandra Białka- dyrektor szkoły.

W swoim wystąpieniu pani Aleksandra Białka podkreśliła, że u podłoża prawdziwej reformy edukacji leży głębokie zrozumienie dla procesów uczenia się, a z doskonałej harmonii pracy nauczyciela z uczniem wyłania się wspaniały obraz szkoły holistycznej, która dba o rozwój talentów każdego młodego człowieka, otwiera ludzki umysł na świat i daje podstawy, na których budujemy dorosłe życie.

Edukacja ma tyle twarzy, ilu uczniów jest na świecie, bo edukacja to indywidualna twarz każdego dziecka, to również wiara nauczycieli i rodziców w potencjał młodego człowieka. Edukacja jest drogą do osobistego spełnienia, do budowania społecznej odpowiedzialności i szacunku dla innych. Dzięki edukacji uczeń rozumie świat.

Słowa uznania pani dyrektor skierowała do obecnych w auli I LO nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Podziękowała za dzielenie się z uczniami wiedzą, rozbudzanie w nich ciekawości świata, wspieranie radą i przykładem, za tworzenie jakości szkoły, za gotowość podjęcia wysiłku, za zaangażowanie i pomoc. Zaakcentowała obecność uczniów, wskazując, że są najistotniejszym podmiotem działań edukacyjnych i przyszłością nowego świata. Poprosiła, by młodzi ludzie nie zapominali o historii, o przeszłości, tradycji i o ludziach, których postawa pozwala wyznaczyć spojrzenie w przyszłość. „Czerpcie jak najwięcej z mądrości innych, a wasza przyszłość zacznie się już dziś”- dodała .

Organowi Prowadzącemu szkołę dyrekcja podziękowała za konstruktywne wspieranie inicjatyw podejmowanych w I LO, za zrozumienie, że szkoła jest dobrem wszystkim mieszkańców naszego regionu, za nieustanne podtrzymywanie przekonania, że to, co się w niej robi, jest ważne.

Kolejnym punktem obchodów DEN w „Krzywym” było wręczenie pracownikom niepedagogicznym i nauczycielom Nagród Dyrektora za wyróżniającą pracę na płaszczyźnie dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Następnie głos zabrał pan Tomasz Miłowski.

Szkolną akademię zakończyły: muzyczno-literacki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III matematyczno – humanistycznej oraz koleżanek i kolegi z klas II pod kierunkiem pani wicedyrektor Justyny Michalskiej oraz podziękowania i słowa uznania dla wszystkich pracowników oświaty przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I LO w Nakle nad Notecią – Tymoteusza Sobczaka.

Obchody DEN w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego obecnością zaszczycili: wicestarosta Powiatu Nakielskiego – pan Tomasz Miłowski, przewodnicząca Komisji Edukacji, Promocji i Sportu – pani Rozalia Wencel, sekretarz Rady Rodziców – pani Małgorzata Wiśniewska oraz emerytowani pracownicy oświaty.

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał”

Jan Paweł II