Dzień Geografa 2022 w Krzywoustym

Program obchodów tegorocznego Światowego Dnia Geografa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią  obejmował konferencję geograficzną pn. „Krajobraz kulturowy Krajny i Pałuk” uzupełnioną rozstrzygnięciem Licealnego Konkursu Wiedzy Geograficznej, w którym brali udział uczniowie pierwszej i drugiej klasy o profilu angielsko-geograficznym. Wydarzenie odbyło się w środę 4 maja 2022 r. w sali konferencyjnej Przystań Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią.

Charakter naukowy konferencji zagwarantował wykład połączony z prezentacją dr Anny Dubownik – adiunkt Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani Doktor swoje wystąpienie zatytułowała „Znaczenie krajobrazu kulturowego”, w którym poruszyła zagadnienia dotyczące definicji, rodzajów i ochrony krajobrazów kulturowych, jak również ładu przestrzennego.

Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali i obejrzeli siedem prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów klas drugich i trzecich. Przekształcony przez człowieka krajobraz Krajny i Pałuk w granicach powiatu nakielskiego w wyniku rozwoju cywilizacyjnego przedstawili w kolejności: Mieszko Ksobiak – Huta szkła w Turze, Lena Latzka – Stawy rybne w gminie Nakło nad Notecią, Gracjan Klesiński – Mała elektrownia wodna na Noteci w Nakle nad Notecią, Dominika Kabacińska – Dwór obronny w Grocholinie, Michalina Waszkiewicz – Pałac w Samoklęskach Dużych, Weronika Lisiecka – Obiekt wystawienniczo-targowy w Minikowie i Maria Liedke – Pole golfowe w Olszewce.

W drugiej części konferencji miało miejsce podsumowanie Licealnego Konkursu Wiedzy Geograficznej oraz wręczenie zwycięzcom nagród i okolicznościowych dyplomów. Konkurs w kategorii klasa pierwsza angielsko-geograficzna wygrał Marcel Czerwonka, drugie miejsce zajął Jan Przytarski, a trzecie Wiktoria Pinkowska. Natomiast w kategorii klasa druga angielsko-geograficzna pierwsze miejsce zajął Błażej Siuzdak, drugie Małgorzata Kuna, a trzecie Lena Latzka. Zwycięzcom nagrody i okolicznościowe dyplomy wręczyli: dr Anna Dubownik i Paweł Darul – dyrektor Liceum.

Tegoroczne wydarzenie zostało zorganizowane przez nauczyciela geografii Andrzeja Kindermana i przeprowadzone w ramach projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Moja  geografia w Krzywoustym” finansowanych przez Powiat Nakielski.

Dzień Geografa 2022 w Krzywoustym popularyzował i podkreślił znaczenie geografii jako nauki i dał poczucie, że to geografia pomaga zrozumieć świat globalnie i lokalnie, że geografia jest ważna, potrzebna i nie tylko czysto naukowa.