Edukacja medialna w Krzywoustym

Współczesna szkoła musi być odpowiedzią na zmieniający się w szybkim tempie świat. Ucząca się młodzież ma coraz to nowe potrzeby, wynikające ze stawianych przed nimi wyzwań. Jednym z nich jest szeroko pojęta EDUKACJA MEDIALNA i łącząca się z nią walka z dezinformacją. W gąszczu informacji docierających do nas każdego dnia z telewizji, serwisów internetowych czy gazet łatwo się zgubić. Jedynym sposobem by umiejętnie korzystać z mediów (z ang. media literacy) jest przygotowanie uczniów do twórczego i krytycznego ich odbioru tak, aby przekaz, który dociera do młodych ludzi, był jak najbardziej wartościowy i jak najmniej szkodliwy. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone było już czwarte międzynarodowe spotkanie grupy projektowej IWB – Innovation without Boundaries z I LO im. B. Krzywoustego w Nakle.  Rozmawialiśmy podczas niego o pojęciu cyfrowego obywatelstwa (ang. digital citizenship), a także o takich zagadnieniach jak fake news, clickbait czy ślad cyfrowy. Na koniec rozwiązaliśmy wspólnie quiz na platformie Kahoot przygotowany przez partnerską szkołę z Turcji. Próbowaliśmy odróżnić prawdziwe informacje od tych fałszywych. Nie zawsze się to udało. Współczesne media wykorzystują całą gamę różnorakich środków, by czasem ubarwić fakty i otaczającą nas rzeczywistość. Pamiętajmy więc zawsze o świadomym i krytycznym korzystaniu ze środków społecznego przekazu.