EDUKACJA MEDYCZNA W KRZYWOUSTYM

Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią jest funkcjonowanie  klas medycznych i biologiczno-chemicznych. Bazują one na rozszerzonej nauce takich przedmiotów jak biologia, chemia i chemia medyczna. Istotnym uzupełnieniem zajęć podstawowych jest realizacja dodatkowych form wsparcia ucznia poprzez realizację edukacji medycznej.   Polega ona na organizowaniu wyjazdów młodzieży  na wykłady o tematyce biologiczno–medycznej organizowanych przez wyższe uczelnie. Każdego roku szkolnego uczniowie słuchają wykładów organizowanych przez pracowników Collegium Medicum w ramach cyklu „Medyczna Środa” lub na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w „Bliskich Spotkaniach z Biologią”.

Wykłady, ale również zajęcia laboratoryjne na UKW w Bydgoszczy dotyczą tematyki biologicznej powiązanej z analizowaniem zadań maturalnych. Nasi uczniowie na przestrzeni kilku lat uczestniczyli w różnych wykładach dotyczących ekologii, ochrony środowiska, metabolizmu czy cytologii.

Na Collegium Medicum wykłady skupiają się na tematyce medycznej. Do tej pory nasza młodzież zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi starzenia się mózgu, dylematów wokół terapii genowej i wykorzystania komórek macierzystych.

Od 26 lutego 2020 roku ruszył nowy cykl wykładów na Collegium Medicum – „Medyczna Środa”. W związku z tym będziemy zachęcać naszych uczniów zainteresowanych wyżej opisaną tematyką do uczestnictwa w kolejnych wykładach.

W ramach edukacji medycznej wyjeżdżamy również na zajęcia laboratoryjne do Torunia do Centrum w Małej Skali oraz uczestniczymy w zajęciach organizowanych z okazji Dni Nauki i Sztuki w Toruniu. W ten sposób uczniowie w nowatorski sposób poznają tajemnice reakcji chemicznych, zdobywają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania.

Uczestnictwo w takich zajęciach ma ogromny wpływ na sukcesy maturalne uczniów Krzywoustego.

Kamila Stasiewska – nauczyciel biologii