EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW KRZYWOUSTEGO W SĄDZIE REJONOWYM

I LO im. B.Krzywoustego od wielu lat współpracuje z Sądem Rejonowym w Nakle.
Uczniowie klas prawniczych w ramach realizacji programu przedmiotu wiedza prawna spotykają się
z prawnikami, adwokatami, prokuratorami i sędziami.  W dniu 26 października młodzież klasy III prawniczej uczestniczyła w rozprawie dotyczącej oszustwa wyłudzenia kredytu bankowego.
Przed rozprawą Pani sędzia Renata Kowalska wprowadziła uczniów w temat toczącego się procesu, co ułatwiło im odbiór przebiegu całego postępowania karnego. Po zakończeniu rozprawy był czas
na wyjaśnienie wielu kwestii związanych z zeznaniami świadków i stron procesowych.
Uczniowie zastanawiali się nad złożonością dowodów sądowych i prawami ofiary i oskarżonego. Udział w rozprawie był niewątpliwie atrakcyjną i praktyczną lekcją edukacji prawnej