Ekopracownia 2023 – „Zielone Serce Szkoły”

27 listopada 2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się uroczyste otwarcie Ekopracowni 2023 – „Zielone Serce Szkoły”. Nastąpi wówczas oficjalne oddanie do użytkowania dla młodzieży nowego gabinetu biologicznego wyposażonego w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne tj. mikroskopy, gotowe preparaty mikroskopowe, modele biologiczne czy multimedialna tablica interaktywna. Poza tym została poprawiona estetyka pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie. Udało się to wszystko zrealizować dzięki napisanemu przeze mnie projektowi, przy dużym wsparciu Dyrekcji Szkoły, a finansowanym w kwocie 50 tysięcy złotych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i 6 tysięcy złotych przez Powiat Nakielski. Pragnę również podziękować  młodzieży zaangażowanej w realizację tego przedsięwzięcia, bez pomocy której projekt nie zostałby zrealizowany.

Poniżej znajdują się zdjęcia klasy przed remontem, w trakcie oraz po modernizacji.

Kamila Stasiewska – nauczyciel biologii