Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Krzywoustym

Dnia 26 listopada 2021 w I LO odbyły się zawody I etapu 63 edycji Olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Program olimpiady składa się z dwóch bloków : stałego, obejmującego życie polityczne i przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce oraz bloku zmiennego pod hasłem „demokratyczne państwo prawne”. Do rywalizacji I stopnia przystąpiło
9 uczestników z klas : II ag, II mh, III ag, III mh, III pr ,III pol i III oa. Zawody szkolne polegały
na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Na szczególną uwagę zasługują zagadnienia związane z funkcjonowaniem państwa demokratycznego tj. zasada podziału władz, praworządności, pluralizmu, praw i wolności obywatelskich wynikających z Konstytucji RP. Uczniowie zmierzyli się również z analizą tekstów źródłowych, w tym dokumentów organizacji unijnych i międzynarodowych. Stopień trudności zadań olimpijskich był wysoki i wymagał dużej wiedzy w tym zakresie.

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.