FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KATYŃSKIEGO „SPRZĄCZKI I GUZIKI Z ORZEŁKIEM ZE RDZY”

Laureaci IX edycji Konkursu z I LO 20 września uczestniczyli w gali finałowej w Muzeum Katyńskim w Warszawie. W gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie klasy II politechnicznej : Aleksandra Kaczmarek, Weronika Szpyra, Jacek Sobierajski i Wiktor Kubalewski. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację filmu „ Sztafeta” i wysłuchali wystąpienia na temat pierwszych łagrów sowieckich w ZSRR.
Brali również czynny udział w warsztatach związanych ze śledztwem katyńskim.
Program przewidywał również zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji muzealnych, które obejmują kilkadziesiąt tysięcy pamiątek, dokumentów i zdjęć o Polakach zamordowanych w 1940 roku w ZSRR. W muzeum przechowywane są również prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu.
Bez trudu młodzież odnalazła prace wcześniejszych laureatów z Krzywoustego, umieszczone w specjalnych szufladach. Ola i Weronika przygotowały pracę o Panu Józefie Szyfterze z Poznania, a Jacek i Wiktor o Panu Franciszku Koronie, którego rodzina mieszka w Toruniu. Wszystkie tegoroczne prace prezentowane były na okolicznościowej wystawie przed muzeum.
Gratulujemy laureatom ciekawych pomysłów na upamiętnienie bohaterów.