Geografowie z Krzywoustego na spotkaniu o stanie powietrza

We wtorkowe popołudnie 5 grudnia 2023 r. uczennice i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią pod opieką nauczyciela geografii Andrzeja Kindermana brali udział w interesującym spotkaniu z Maciejem Rusnarczykiem ze Stowarzyszenia Kcyński Alarm Smogowy.

Spotkanie w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski otworzył i dokonał wprowadzenia w problematykę zanieczyszczenia powietrza Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski.

Tematem wygłoszonej prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną był stan powietrza atmosferycznego w Nakle nad Notecią. Ponadto prelegent wyróżniający się szeroką wiedzą podsumował przeprowadzone doświadczenie z wykorzystaniem tzw. Mobilnych Płuc. Polegało ono na zainstalowaniu    14 listopada br. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią makiety z materiałem filtrującym przez okres dwóch tygodni powietrze atmosferyczne. Ilości i jakość substancji odkładającej się na materiale filtrującym określiły jakość powietrza na terenie miasta, które należy uznać jako powietrze zanieczyszczone. Niepokojące jest przekroczenie normy (tylko w niektórych dniach) emisji pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz benzo(a)pirenu. W ocenie pana Macieja Rusnarczyka główną przyczyną złego stanu powietrza jest niska emisja.

Organizatorem interesującego wydarzenia był Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Wykład tematycznie wpisał się w realizację projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Klub Geografów w Krzywoustym”, finansowanych przez organ prowadzący liceum – Powiat Nakielski.