Geografowie z Krzywoustego w konkursie Geo-Planeta

W nakielskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego do XV Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta, który odbył się we wtorek 28 listopada 2023 r. przystąpiło 14 uczennic i uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Zadanie konkursowe składało się z 25 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 8 zadań w oparciu o załączoną barwną mapę topograficzną oraz jednego zadania opisowego. Do konkursu młodzież przygotowali nauczyciele geografii Andrzej Kinderman i Krystian Żydek.

Celem ogólnopolskiego konkursu jest rozwijanie u uczniów pasji geograficznych oraz kształtowanie uzdolnień i zainteresowań geografią świata i Polski.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane dopiero w na przełomie lutego i marca 2024 r., ale już teraz życzymy młodym geografom z Krzywoustego wielu sukcesów.