Hubert Olszewski z Krzywoustego finalistą 48 Olimpiady Geograficznej

Uczeń  klasy trzeciej prawniczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią Hubert Olszewski odniósł wielki sukces naukowy uzyskując tytuł finalisty 48 Olimpiady Geograficznej.

Zawody finałowe odbyły się w dniach 21 – 24 kwietnia 2022 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Część pisemna polegała na rozwiązaniu trzech zestawów zadań (tzw. podejść) z różnych dziedzin geografii. W zawodach centralnych wzięło udział 125 najlepszych młodych geografów z całej Polski, w tym 4 z województwa kujawsko-pomorskiego, spośród których Hubert okazał się najlepszym olimpijczykiem.

Elementem niezbędnym do osiągnięcia naukowego sukcesu jest talent, którym niewątpliwie wyróżnia się Hubert, ale równie ważne jest rozwinięcie tego talentu i sposób jego realizacji. Pod tym względem Hubert jest przykładem  sumienności, systematyczności i konsekwencji w dążeniu do szczytnego celu. To one zaowocowały wielkim sukcesem i wpisaniem się na listę wybitnych uczniów – olimpijczyków nakielskiego Liceum. Sukces stanowi wspaniałą nagrodę za skuteczne opanowanie szerokiego zakresu umiejętności i wiedzy geograficznej.

Tytuł finalisty olimpiady geograficznej uprawnia Huberta do zwolnieniem z pisemnego egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, co równoznaczne jest z uzyskaniem najwyższego wyniku, czyli 100 procent punktów.

Do zawodów olimpijskich wszystkich etapów Huberta przygotował nauczyciel geografii Andrzej Kinderman.