Humaniści Krzywoustego w projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Uczniowie klasy I i II humanistycznej I LO uczestniczą w realizacji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polskich Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Ważnym aspektem projektu jest uwrażliwienie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej w oparciu o dostępną literaturę, dokumenty, wspomnienia lub pamiątki. W ramach realizacji projektu 27 lutego w IPN w Bydgoszczy młodzież wysłuchała prelekcji pt. „Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939”, którą wygłosił Tomasz Kozłowski, znawca i popularyzator tematyki kresowej. Wykład przybliżył uczniom problematykę związaną z rozwojem gospodarczym i kulturowym ziem wschodnich II RP w okresie międzywojennym. Humaniści podjęli trud opracowania wybranych zagadnień konkursowych pod kierunkiem pani Violetty Hejzy.