Humaniści w projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie XX w.”

Projekt edukacyjny obejmował udział uczniów w sesji naukowej – wykładach i pokazach filmów – oraz przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany temat. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich i uwrażliwienie na los Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą.

W realizację projektu zaangażowali się uczniowie klasy I humanistycznej, tworząc trzy zespoły dwu- i trzyosobowe: Oliwia Kaniewska, Mikołaj Madziński, Dawid Czekalski, Marta Jurek, Weronika Stelmach, Martyna Młynarek, Wiktoria Rój i Zuzanna Bednarska. Opracowali oni następujące tematy: walki Polaków o przynależność Kresów Wschodnich do Polski w XX wieku, wielcy i mali ludzie Kresów oraz skarby i osobliwości Kresów. Młodzież wybrała formę gazety w ramach kategorii prac multimedialnych. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie w poszukiwanie dostępnej literatury, dokumentów, wspomnień i materiałów ikonograficznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Martyna, Wiktoria i Zuzia podjęły się przeprowadzenia wywiadu z panią Danutą Śliwińską, rodowitą lwowianką, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pani Śliwińska z wyjątkową otwartością przedstawiła im swoją dramatyczną, rodzinną historię i okoliczności zamieszkania w Bydgoszczy. Dla uczennic było to niezwykle ciekawe przeżycie – móc spotkać kresowiankę ze Lwowa i poznać jej wojenne losy. Taki sposób realizacji projektu historycznego pod kierunkiem pani Violetty Hejzy niewątpliwie stwarza dodatkowe możliwości poszerzenia wiedzy i poznania historii regionu.