I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią KRZYWOUSTY – w roku jubileuszowym 145-lecia istnienia szkoły

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w 2021 roku obchodzi 145-lecie swego istnienia. W takim momencie przychodzą na myśl kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy w tym miejscu zdobywali gimnazjalne i licealne szlify. Nieodzownym i trwałym wyznacznikiem tych wszystkich lat pozostają nauczyciele i pracownicy szkoły tworzący trzon – kształtujący jej charakter i znaczenie na mapie edukacyjnej regionu Krajny i Pałuk. Wyznacznikiem całej historii 145 lat istnienia szkoły są poszczególne etapy chronologiczne określające miejsce szkoły i opisujące losy naszej ojczyzny. W latach 1876 – 1920 było to  Königliche Gymnasium in Nakel Netze. Od 1920 do 1939 roku szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum w Nakle nad Notecią, a od 1945 roku Liceum Ogólnokształcące. Jubileusz to zawsze bardzo dobra okazja do oddania hołdu ludziom, którzy tworzyli naszą szkołę, winni jesteśmy im dobre słowo i naszą pamięć.

W roku szkolnym 2020/2021 – w roku 145-lecia istnienia szkoły w naszej palcówce uczy się  439 uczniów. 132 uczniów spośród nich to tegoroczni maturzyści. Pozostała grupa 307 uczniów to licealiści klas I i II.  Aktualnie w szkole pracuje 40 nauczycieli i 12 pracowników administracyjnych. Oferta edukacyjna KRZYWOUSTEGO pozwala młodzieży kształtować i rozwijać swoje zainteresowania w obszarach nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyki, biologii, chemii i geografii oraz w obszarach nauk humanistycznych i lingwistycznych: języka polskiego, historii, języka angielskiego i języka niemieckiego. Mimo trudnego czas pandemii rozwijamy dotychczasowe kierunki współpracy zagranicznej z Elsterschlossgymnasium w Elsterwerdzie / Niemcy/ i PENTA college CSG Jacob van Liesveldt w Hellevoetsluis (Holandia). Szkołę i jej uczniów czekają nowe wyzwania związane z otrzymaną w tym roku akredytacją w PROGRAMIE ERASMUS+.

Tegoroczny jubileusz szkoły odbiega zasadniczo od przyjętych w Krzywoustym standardów. Ze względu na pandemię nie będzie tak oczekiwanego kolejnego zjazdu absolwentów. Pozostają nam wszystkim historyczne opisy spotkania z 1926 roku, a przede wszystkim wspomnienia kolejnych zjazdów z 1976, 1996, 2006, 2011 i 2016 roku. Pozdrawiając Wszystkich Absolwentów zapraszamy do odwiedzin szkoły, śledzenia informacji z życia szkoły na naszej stronie internetowej www.krzywousty.edu.pl oraz zakładce Absolwenci. Fotograficzna relacja choć na chwilę pozwoli wrócić do wspomnień z 2016 roku. W październiku 2021 roku świętować będziemy tegoroczny jubileusz 145-lecia organizując uroczysty koncert oraz oficjalnie udostępniając odrestaurowaną aulę.

Współczesna szkoła, Krzywousty jest miejscem ciągłych zmian dokonywanych przez instytucje nadzorujące. Nowe programy, nowe wymagania i nowe trendy nie przesłaniają nam jednak tego, co najważniejsze – odpowiedzialnego i nowoczesnego w formie kształcenia i wychowania, co przekłada się na bezpieczne warunki kształcenia oraz bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego oscylujące corocznie w granicach 100%. Losy Absolwentów pokazują, że z powodzeniem dostają się na wymarzone kierunki studiów. Odnajdujemy ich we wszystkich liczących się ośrodkach uniwersyteckich w kraju. 80% naszych absolwentów podejmuje studia stacjonarne. Absolwenci są najlepszym świadectwem jakości. Odpowiedzialnie proponujemy młodym ludziom szansę na dobrze zdaną maturę, dobre warunki kształcenia oraz ciekawe formy pracy – wyjazdy studyjne, wymianę międzynarodową czy interesujące formy spędzania wolnego czasu.

Pamiętając o przeszłości szkoły, jednocześnie jesteśmy świadomi, że zarówno nauczanie, jak i racjonalne zgłębianie rzeczywistości, jeśli są prawdziwe i inspirujące, prowadzą nas do samego progu tajemnicy i wywołują poczucie głębokiej pokory i szacunku. To staramy się przekazywać kolejnym młodym pokoleniom.

Słowa pozdrowienia i szacunku kieruję do Wszystkich naszych Absolwentów. Klamra czasowa spinająca pokolenia uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią to rocznik maturzystów 2021 oraz  nieliczne już grono Absolwentów z 1946, 1947 i 1949, którzy przy pomocy swych najbliższych utrzymują kontakt ze szkołą. Pragnę podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wysiłek i pracę na rzecz naszej wspólnej szkoły – naszego ważnego nakielskiego adresu ulicy Gimnazjalnej 3.

Niniejszy tekst jest początkiem cyklu reportaży i opracowań dotyczących historii szkoły i budynku. W  ten sposób chcemy przywołać wspomnienia, zatrzymać chwilę obecną i jednocześnie przybliżyć lokalnej społeczności ciekawą historię miejsca oraz ludzi. Absolwentów i osoby związanych zawodowo z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią zapraszamy do współpracy – przekazywania wspomnień i materiałów źródłowych do szkolnej izby tradycji.

Paweł Darul

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Bolesława Krzywoustego

w Nakle nad Notecią