I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w projekcie „WYŻSZA KLASA !”

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną, a także na infrastrukturę potrzebną na cele edukacji oraz szkolenia dla nauczycieli. Wsparciem zostanie objętych 150 uczniów i blisko 40 nauczycieli z naszego liceum.

Jeszcze wyżej! – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Projekt Wyższa klasa! skupia się na rozwijaniu tzw. kompetencji kluczowych uczniów. Nasi podopieczni mogą skorzystać z szerokiej gamy zajęć dodatkowych (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, język angielski i niemiecki), a także warsztatów z nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia/turystyka).

Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz staże na najwyższym poziomie

Wyższa klasa! to także konkretne działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rozwijanie u uczniów postaw i kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) stanowi fundament dla świadomego wyboru dalszych kierunków kształcenia pod kątem potrzeb rynkowych. Projekt kładzie bowiem nacisk na samorealizację, rozwój osobisty oraz integrację społeczną uczestników. Ofertę dopełniają wysokiej jakości płatne staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły u pracodawców zlokalizowanych na terenie powiatu nakielskiego, bydgoskiego i w Bydgoszczy.

Infrastruktura edukacyjna

Dzięki środkom przeznaczonym na doposażenie szkoły, będziemy mogli zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki oraz wsparcie w realizowaniu nowych podstaw programowych. Zakup laptopów z nowoczesnym oprogramowaniem, projektorów multimedialnych oraz tablic interaktywnych przyczyni się nie tylko do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, ale także wzrostu kreatywności i podniesienia kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Wyższa klasa! również dla nauczycieli

Projekt przewiduje także wsparcie dla naszych nauczycieli.  Dzięki dofinansowaniu kursów, zyskają oni gruntowne przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz podniosą swoje kompetencje zawodowe z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartość projektu: 1 377 870,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 308 976,50 PLN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA I LO w Nakle nad Notecią