I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w projekcie „WYŻSZA KLASA !”

Informujemy, że od 2.09.2019 rozpoczyna się rekrutacja uczniów do nowych grup w projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Nabór potrwa do 16.09 2019 roku.

Jeszcze wyżej! – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Projekt Wyższa klasa! skupia się na rozwijaniu tzw. kompetencji kluczowych uczniów. Nasi podopieczni mogą skorzystać z szerokiej gamy zajęć dodatkowych (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, język angielski i niemiecki), a także warsztatów z nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia/turystyka).

Infrastruktura edukacyjna

Dzięki środkom przeznaczonym na doposażenie szkoły, będziemy mogli zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki oraz wsparcie w realizowaniu nowych podstaw programowych. Zakup laptopów z nowoczesnym oprogramowaniem, projektorów multimedialnych oraz tablic interaktywnych przyczyni się nie tylko do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, ale także wzrostu kreatywności i podniesienia kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny:

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, biurze projektu, biurze partnera lub elektronicznej w formie skanu na adres mailowy szkoły http://www.krzywousty.edu.pl

 

Biuro projektu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy:

  1. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

 

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA I LO w Nakle nad Notecią