I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią z akredytacją w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Opiera się on na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia wielu europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2020 jak na przykład „Uczenie się przez całe życie” czy programu „Młodzież w działaniu”.

Obecnie Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to nade wszystko odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. 

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Udział w mobilności edukacyjnej ma się stać realną szansą rozwoju dla każdego ucznia oraz przedstawiciela kadry szkolnej.

Działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces jest Akredytacja. Zaproszenie do składania wniosków o Akredytację w obszarze edukacji szkolnej (Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry) zostało opublikowane przez KE 28 maja 2020 r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława  Krzywoustego w Nakle nad Notecią odpowiedziało na ten apel i w dniu 28 października 2020 r. stało się jednym z prawie 400 wnioskodawców ubiegających się o przyznanie Akredytacji.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 26 lutego 2021r.

KRZYWOUSTY pomyślnie przeszedł proces weryfikacji wniosku i otrzymał Akredytację, tym samym uzyskał uproszczony dostęp do możliwości zdobycia dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Nowością w programie Erasmus była możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu (lata 2021-2027). Ponadto przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowił kluczowy element wniosku o Akredytację.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Erasmus+ „Akredytacja może być zatem utożsamiana z uzyskaniem biletu wstępu do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie.”

Ewa Zdrojewska – Baliniak