I Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna to nowy projekt edukacyjny, którego głównym organizatorem jest Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Celem Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interdyscyplinarnych.

Bydgoski Komitet Okręgowy I Olimpiady Statystycznej zakwalifikował 3 uczniów „Krzywoustego” do zawodów okręgowych Olimpiady w Toruniu. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 18 uczniów a do kolejnego etapu dostali się uczniowie klasy III politechnicznej: Aleksandra Jarecka, Agnieszka Rogacka oraz Marcin Woźny. Zawody szkolne polegały na rozwiązywaniu testu on-line.

W dniu 13 stycznia br. obyły się zawody okręgowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięło w nim udział 44 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. W zawodach okręgowych Aleksandra Jarecka oraz Agnieszka Rogacka rozwiązywały test tradycyjny. Po nich nastąpiła II część zawodów – etap ustny. Do tej części zawodów dostała się Ola Jarecka. Ostatecznie ukończyła zawody na bardzo dobrym siódmym miejscu.

Życzymy uczennicom dalszych sukcesów, a w szczególności na Olimpiadzie Geograficznej!

Opiekunem uczennic była nauczycielka geografii -Hanna Pietrucin

20170113_12551720170113_172236