Inauguracja roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym

1 września o godzinie 9.00 po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy w murach I Liceum Ogólnokształcącego ponownie zabrzmiał dźwięk dzwonka. Zgromadzoną na boisku szkolnym młodzież, nauczycieli i zaproszonych gości powitała uczennica klasy IV matematyczno – humanistycznej – Ksawera Hibner. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała pani dyrektor – Aleksandra Białka. W swym przemówieniu podziękowała panu Pawłowi Darulowi oraz pani Beacie Jankowskiej, którzy przez ostanie 15 lat pełnili funkcję dyrektora I wicedyrektora szkoły. W uroczystości uczestniczył także Starosta Nakielski pan Tadeusz Sobol, który życzył wszystkim uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Tymoteusz Sobczak –  zwrócił się do swoich kolegów i koleżanek, przypomniał o rocznicy wybuchu II wojny światowej, nie zapominając też o toczącym się konflikcie zbrojnym za naszą wschodnią granicą. W imieniu społeczności Krzywoustego powitał także nową panią dyrektor i wicedyrektor, życząc sukcesów w prowadzeniu szkoły. Pani wicedyrektor Justyna Michalska przedstawiła wychowawców klas pierwszych, którymi zostali:

pani Joanna Adamczewska – klasa I agA

pani Romana Jelińska – klasa I agB

pani Katarzyna Łapińska – klasa I bchA

pani Aleksandra Wybrańska – klasa I bchB

pani Violetta Hejza – klasa I hum

pan Maciej Janka – klasa I mi

Po odprowadzeniu sztandaru, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na spotkania informacyjne.