Inauguracja XVI edycji Ligi Starożytniczej w Krzywoustym

Uczniowie klasy I i II humanistycznej 22 października uczestniczyli w inauguracji XVI Ligi Starożytniczej na UMK w Toruniu. Celem Ligi jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, pogłębianie zainteresowań humanistycznych i kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów kończących się testem. Odbywają się raz w miesiącu i trwają przez cały rok szkolny. Spotkania mają formę hybrydową – stacjonarnie na Wydziale Humanistycznym UMK i zdalnie na platformie Microsoft Teams. Wykłady prowadzone są przez naukowców akademickich UMK, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i innych. Po całorocznej rywalizacji najlepsi uczniowie zostają nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Inauguracyjny wykład pt „50 twarzy Achillesa” wygłosiła dr hab. Aleksandra Klęczar z UJ, autorka książek naukowych, przekładów, blogów i powieści młodzieżowych. Licealiści brali udział w pierwszym spotkaniu on-line i rozwiązywali test wieńczący interesujący wykład. Młodzież I LO od wielu lat podtrzymuje tradycję angażowania się w taką formę pogłębiania wiedzy humanistycznej.

 

                                                                       Violetta Hejza