Jakub Rakowski z „Krzywoustego” w etapie okręgowym Olimpiady Historycznej

Uczeń klasy I humanistycznej I LO Jakub Rakowski 15 stycznia uczestniczył w eliminacjach okręgowych XLVIII Olimpiady Historycznej na Wydziale Historycznym UMK w Toruniu. Jakub, wspierany przez opiekuna merytorycznego Panią Violettę Hejzę, w etapie szkolnym wybrał
i opracował temat związany z historią Mroczy i powiatu nakielskiego – „Przedstaw zakończenie
II wojny światowej i pierwsze lata powojenne w Twoim regionie”. W oparciu o literaturę naukową
i inne źródła ( np. relacje ustne ) przedstawił dramatyczne lata końca II wojny światowej w Mroczy
i regionie oraz trudny okres powojenny dotyczący kształtowania się systemu komunistycznego
w Polsce. Jakub z powodzeniem zakwalifikował się do II etapu, w którym uczestniczyło 81 uczniów.
W eliminacjach okręgowych zdecydował się na wybór tematu z epoki starożytnej i napisał wypracowanie pt. „Scharakteryzuj i oceń osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Bliskiego Wschodu”. Na tym etapie zakończył swój udział w zawodach. Jakub Rakowski biorąc udział
w olimpiadzie poszerzył swoja wiedzę i umiejętności historyczne oraz zdobył cenne doświadczenie
w rywalizacji naukowej. Warto podkreślić fakt, że Kuba jest uczniem klasy I, który sprostał tak wielu wymaganiom konkursowym. Gratulujemy udziału i życzymy dalszych sukcesów.