Julia Jankowska z „Krzywoustego” uczestniczką obchodów 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino

Julia Jankowska, laureatka ogólnopolskiego konkursu „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, uczestniczyła wraz z opiekunem panią Violettą Hejzą w Wyjeździe Pamięci do Włoch i miejsc martyrologii na terenie Niemiec i Górnej Austrii. Podróż szlakiem niemieckich obozów koncentracyjnych rozpoczęła się od wizyty w obozie Flossenburg w Bawarii, w którym niewolniczo wykorzystywano więźniów do pracy w kamieniołomach granitu. Z kolei w Austrii grupa odwiedziła kompleks obozowy Mauthausen i Gusen, którego główną funkcją, obok korzyści ekonomicznej z pracy więźniów, było prześladowanie przeciwników politycznych i osób „niepełnowartościowych rasowo”. Większość więźniów deportowanych do Mauthausen stanowili Polacy, którzy tam zginęli.

Zasadniczym celem wyjazdu były obchody 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Laureaci konkursu 17 maja uczestniczyli w uroczystościach w Piedimonte San Germano, które zostało wyzwolone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. W ceremonii przy pomniku 6 Pułku Pancernego wzięli udział weterani, żołnierze 2 Korpusu Polskiego, przedstawiciele Senatu i Sejmu RP, Ambasady RP w Rzymie i licznie zebrani mieszkańcy miasta. Kulminacyjnym punktem obchodów były  uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino: msza polowa, Apel Poległych, przemówienia okolicznościowe i ceremonia złożenia wieńców. W upamiętnieniu tego zwycięstwa wzięli udział przedstawiciele władz Polski, prezydent Włoch, córka Władysława Andersa oraz ostatni żyjący weterani bitwy. Harcerze pełnili wartę przy niespełna tysiącu grobach poległych żołnierzy.

Uczestnicy wyjazdu przemieszczali się szlakiem 2 Korpusu Polskiego, na którym znajdowały się takie miejscowości jak Piedimonte, Cassino czy Loreto z cmentarzem żołnierzy polskich i bazyliką Matki Boskiej Loretańskiej. Niezwykle istotnym  punktem programu było zwiedzanie miasta Salo nad jeziorem Garda, które pełniło funkcję stolicy Włoskiej Republiki Socjalnej Benito Mussoliniego – państwa satelickiego III Rzeszy.

Podczas wyjazdu laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i rzeczowymi. Julia Jankowska miała niezwykłą okazję uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii związanej z II wojną światową.