K R Z Y W O U S T Y T R Z Y M A F O M R Ę !!!

WYNIKI MATUR 2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

W dniu 5 lipca 2022 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła wstępne wyniki MATURY 2022. Każdego roku maturzyści i nauczyciele oczekują wyników matur z wielką uwagą. Dla uczniów jest to przepustka na wymarzone studia a dla nauczycieli i szkół jest to zawsze sprawdzian jakości kształcenia oraz podjętych działań dydaktycznych. Matura od 2005 roku ma charakter zewnętrzny – oznacza to, że wszyscy uczniowie piszą te same zadania i są one sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych, powołanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W naszym przypadku sprawdzaniem egzaminów maturalnych kieruje Okręgowa Komisje Egzaminacyjna w Gdańsku.

KRZYWOUSTY zdał świetnie egzamin maturalny 2022!!!

Wyniki maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią przedstawiają się następująco:

  • Liczba maturzystów przystępujących do egzaminu – 111 osób
  • Zdawalność egzaminów z przedmiotów obowiązkowych:
Przedmiot KRZYWOUSTY Licea ogólnokształcące – w województwie kujawsko-pomorskim
Język polski 98,2 % 95 %
Język angielski 98,1% 96 %
Matematyka 85,6% 84 %

 

Warto podkreślić, że maturzyści w KRZYWOUSTYM osiągnęli znacznie wyższe wyniki niż uczniowie z liceów ogólnokształcących w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim. Jest to potwierdzenie jakości pracy szkoły oraz dobra informacja dla przyszłych uczniów Krzywoustego.

KRZYWOUSTY TO RUCH W DOBRYM KIERUNKU !!!

Maturzystom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy powodzenia w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie. Pełną informację na temat matur przekażemy we wrześniu 2022 roku.

Paweł Darul

Dyrektor I LO w Nakle