Karolina Mróz i Tymoteusz Sobczak w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu „Senat RP”

Karolina Mróz z klasy II ag i Tymoteusz Sobczak z klasy II mh z I LO zakwalifikowali się do etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu „Senat RP – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej”.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania problematyką systemu rządów w Polsce, w szczególności władzą ustawodawczą. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kancelarią Senatu RP. Konkurs jest dwuetapowy : I etap-szkolny, II etap-centralny. Zawody szkolne polegały na napisaniu pracy na jeden z trzech tematów.

Karolina Mróz opracowała temat „ Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi”. Oceń funkcje i potrzebę istnienia Senatu w świetle powyższej refleksji Andrzeja Frycza-Modrzewskiego”, Tymoteusz zaś – „Czy zmieniać i jak zmieniać? Refleksje nad potencjalną reformą ustrojową Senatu”. Uczniowie wykorzystali w swoich pracach liczne materiały źródłowe i trudnodostępną literaturę fachową.

Etap centralny polega na rozwiązaniu testu dotyczącego systemu naczelnych władz państwowych RP oraz przeprowadzeniu quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Finał konkursu odbędzie się 8 kwietnia w Senacie RP.

Opiekunem uczniów jest Pani Violetta Hejza.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w zmaganiach w Warszawie.