Uczniowie szkół podstawowych na START !!! Klasa matematyczno – informatyczna czeka na Ciebie !!!

Uczniowie szkół podstawowych na START !!!

Klasa matematyczno – informatyczna czeka na Ciebie !!!

Klasa matematyczno – informatyczna to stały element oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Stały w tym przypadku oznacza, że cieszy się on bardzo dużym powodzeniem a absolwenci tego profilu to przyszli studenci kierunków politechnicznych. To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.

Profil matematyczno – informatyczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych. Każdy uczeń tego profilu dokona jeszcze po klasie III wyboru zajęć rozwijających – przygotowujących dodatkowo do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu. Będą one realizowane w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Decyzja ta pozwala uczniowi na samodzielne kształtowanie przyszłych losów edukacyjnych i rozszerza możliwości wyborów maturalnych.

Absolwenci kończący klasę matematyczno – informatyczną są świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych. Będą mogli wybierać różne ciekawe  kierunki studiów: matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, prawo, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie oraz wiele innych.

Od początku wprowadzenia nowej formy egzaminu maturalnego uczniowie klas matematycznych są grupą zdającą najlepiej egzamin maturalny. W latach 2016 – 2021 zdawalność egzaminu wynosiła 99 – 100%.

Pamiętaj: 

Wybierając szkołę zawsze pytaj o zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych. To podstawowe kryterium odpowiedzianego wyboru.

KRZYWOUSTY – WIEDZA, MARZENIA, PERSPEKTYWY !!!