Klasa medyczna

KLASA AKADEMICKA – MEDYCZNA

Profil medyczny jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla  których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

Uczeń ma możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy czy Instytut Biologii Eksperymentalnej UKW w Bydgoszczy. Ponadto uczeń nabywa nowe umiejętności na organizowanych w szkole kursach pomocy przedmedycznej i z zakresu profilaktyki nowotworowej. Szkolenia przeprowadzane są przez samych uczniów oraz pracowników Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

W ramach edukacji medycznej organizowane są wyjścia na oddział ginekologiczny w nakielskim szpitalu czy spotkania z lekarzami lub absolwentami naszej szkoły studiującymi na kierunkach medycznych.

W ramach edukacji chemicznej odwiedzamy zakłady pracy takie jak: Prolab – produkujący leki w Paterku czy hutę szkła w Turze. Dużym powodzeniem u uczniów tej klasy cieszą się wyjazdy na zajęcia organizowane z okazji Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu, podczas których bierzemy udział w laboratoriach z biochemii, genetyki, pokazach chemicznych czy zwiedzamy prawdziwą salę operacyjną.Profil medyczny daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej, ekologicznej, w licznych konkursach np. o zdrowiu czy w ogólnopolskich  akcjach profilaktycznych tj. „Mam haka na raka”, gdzie odnosimy sukcesy.Uczniowie maja tez możliwość zdobycia certyfikatu Młodzieżowego Lidera Zdrowia a swoją wiedzą dzielą się z uczniami klas pierwszych przeprowadzając cykl prezentacji dotyczących profilaktyki zdrowia.

Uczniowie klasy medycznej są wolontariuszami i honorowymi krwiodawcami.

Profil ten daje również możliwość rozwijania innych zainteresowań np.:

językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie młodzieży niemieckiej, holenderskiej), plastycznych, fotograficznych, poetyckich, dziennikarskich (współtworzenie  gazetki szkolnej), sportowych czy żeglarskich.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski: klasa I –  3 godziny , klasa II –  5 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Język niemiecki: klasa I- 3 godziny , klasa II – 3 godziny , klasa III – 3  godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język angielski – klasa I –  3 godziny , klasa II –  5 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Biologia – klasa I – 2 godziny, klasa II – 5 godzin, klasa III – 4 godziny

Chemia – klasa II – 4 godziny, klasa III – 4 godziny

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

Uczeń nie będzie uczył się w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, więc będzie realizował przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo – klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny.

Biochemia

Celem nauczania biochemii jest wprowadzenie i zapoznanie uczniów z zagadnieniami biologii i chemii medycznej

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in. na następujących kierunkach: medycyna,

stomatologia,

farmacja,

biotechnologia,

analityka medyczna,

kosmetologia,

pielęgniarstwo,

fizjoterapia,

dietetyka,

biologia,

chemia,

ochrona środowiska,

zootechnika,

weterynaria,

ratownictwo medyczne,

psychologia.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.