klasa niemiecka z geografią

KLASA Z  ROZSZERZONYM JĘZYKIEM  NIEMIECKIM I GEOGRAFIĄ

OGÓLNY OPIS

Czego  możesz  oczekiwać w  tym  profilu:

– nauki  języka  nowoczesnymi  metodami

– uczestniczenia  w  wymianie  młodzieży  z  Elsterschlossgymnasium   w  Elsterwerda

– zdobycia  wiedzy  ogólnokształcącej

– atrakcyjnego  programu  wychowawczego

Dlaczego  warto  uczyć  się  języka  niemieckiego:

  • Każdy, kto mówi w języku niemieckim może łatwo porozumieć się z ponad 100 milionami ludzi w ich własnym języku.
  • Znając język niemiecki możesz studiować w Niemczech , Austrii czy  też  Szwajcarii ; stypendia  naukowe , program  Erasmus.
  • W wielu krajach goście z Niemiec, Austrii i Szwajcarii stanowią największą i najważniejszą grupę turystów.
  • Znajomość języka niemieckiego zwiększa Twoje szanse zawodowe na polskim i europejskim rynku pracy.

Masz zainteresowania językowe i pragniesz je rozwijać, stworzyliśmy tę klasę właśnie dla Ciebie.

Język  niemiecki ma dla różnorakich profesji i karier zawodowych wartość nie do przecenienia.

NAUCZANE JĘZYKI

Język niemiecki: klasa I –  5 godzin , klasa II –  5 godzin ,  klasa III  – 6 godzin, klasa IV – 4 godziny

Język angielski: klasa I- 2 godziny , klasa II – 2 godziny , klasa III – 2  godziny, klasa IV – 2 godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język niemiecki – klasa I –  5 godzin , klasa II –  5 godzin ,  klasa III  – 6 godzin, klasa IV – 4 godziny

Geografia – klasa I –  3 godziny , klasa II –  3 godziny ,  klasa III  – 3 godziny, klasa IV – 3 godziny

PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU PO PIERWSZEJ KLASIE

Jeden przedmiot do wyboru po klasie I spośród : język angielski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka.

Wymiar godzin: klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny, klasa IV – 2 godziny

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Warsztaty językowe – klasa IV – 3 godziny

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Kierunki , które  możesz  później  studiować:

nauczanie  języka  niemieckiego,

filologia  germańska ,

skandynawska,

lingwistyka  stosowana,

translatoryka,

dziennikarstwo  i  komunikacja  społeczna,

turystyka  i   rekreacja,

europeistyka,

stosunki  międzynarodowe,

stosunki  międzykulturowe,

kulturoznawstwo,

językoznawstwo,

socjologia,

pedagogika,

politologia,

polityka  społeczna,

geografia, historia,

sinologia,

koreanistyka,

ekonomia,

prawo

i  wiele  innych.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.