Klasa ogólna angielska

KLASA LINGWISTYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

OGÓLNY OPIS

Klasa lingwistyczna z rozszerzonym językiem angielskim to doskonały wybór dla tych, którzy znajdują przyjemność w nauce języków obcych, a szczególnym zainteresowaniem darzą język angielski oraz dla wszystkich, którzy rozumieją, że język angielski to nieodzowne narzędzie na współczesnym wymagającym rynku pracy. Brak ograniczeń  przedmiotów rozszerzonych po klasie I pozwala każdemu rozwijać się w dziedzinach, które są mu bliskie, a w przyszłości daje szerokie możliwości wyboru przedmiotów maturalnych oraz dalszej edukacji na studiach wyższych.

To również klasa dla osób posiadających talenty artystyczne, otwartych na innych ludzi i kultury, ciekawych świata. Liczne projekty międzynarodowe, wycieczki zagraniczne i zajęcia pozalekcyjne sprawiają, że każdy ma szansę wykorzystać swoje zdolności wychodząc ze zwykłej ławki szkolnej i realizując swoje pasje wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach nie tylko z własnej szkoły, ale również z zagranicy.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski: klasa I –  4 godziny , klasa II –  6 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Język angielski w komunikacji międzykulturowej : klasa II – 1 godzina, klasa III – 1 godzina

Język niemiecki: klasa I- 3 godziny , klasa II – 3 godziny , klasa III – 3  godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język angielski – klasa I –  4 godziny , klasa II –  6 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Geografia – klasa II –  4 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Jeden przedmiot do wyboru po klasie I spośród : biologii, chemii, historii, fizyki, informatyki, WOS-u – klasa II – 4 godziny, klasa III – 4 godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE DO WYBORU PO PIERWSZEJ KLASIE

Uczeń pod koniec klasy pierwszej dokona wyboru dwóch dodatkowych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym z następującej listy: biologia, chemia, historia, fizyka, wos, informatyka.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, będzie realizował przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo – klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny.

Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka, będzie realizował przedmiot uzupełniający przyroda – klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny.

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Ze względu na dowolność wyboru przedmiotów rozszerzonych, nauka w tej klasie daje nieograniczone możliwości studiowania na wielu kierunkach studiów. Absolwenci klasy angielskiej kończą  różnorodne studia w kraju i zagranicą. W kolejności alfabetycznej:

architektura,

budownictwo,

ekonomia,

dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

filologia angielska,

filologie połączone z innymi językami obcymi: niemiecki, hiszpański, włoski, arabski, chiński, rosyjski, łotewski, szwedzki, norweski i inne,

finanse i rachunkowość,

fizjoterapia,

geodezja,

informatyka,

japonistyka,

kosmetologia,

logistyka,

marketing,

mechanika i budowa maszyn,

pedagogika,

pielęgniarstwo,

sinologia (filologia chińska),

psychologia,

prawo,

public relations,

resocjalizacja,

stosunki międzynarodowe,

turystyka i rekreacja,

wychowanie fizyczne,

zarządzanie

i wiele innych.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.