Kolejna edycja turnieju „Pokaż język – byle polski!” zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Słowa Mikołaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” towarzyszyły uczniom naszej szkoły w piątek, 2 lutego. Jak co roku klasy I brały udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przygotowanych przez kl. I prawniczą. „Prawnicy” zorganizowali konkurs pt. „Pokaż język – byle polski!”. Był to turniej wiedzy o polszczyźnie. Wzięły w nim udział wszystkie klasy pierwsze.

Rywalizacja miała charakter zabawy; uczniowie rozwiązywali krzyżówki związane z językiem polskim – antonimami, frazeologizmami, sprawdzali swoje umiejętności ortograficzne i znajomość przysłów. W przerwach między poszczególnymi konkurencjami prezentowano ciekawe materiały filmowe na temat poprawności językowej. Można było obejrzeć także filmik przygotowany przez kl. I pr, w którym wystąpili i wypowiedzieli się na temat polszczyzny uczniowie liceum.

Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze i zakończyła się wręczeniem dyplomów oraz nagrody głównej – talonu zwalniającego jednorazowo całą klasę z niezapowiedzianej kartkówki. Pierwsze miejsce zajęła klasa politechniczno-angielska, drugie – klasa politechniczna, a trzecie klasa medyczna. Każda z reprezentacji spisała się na medal.

 

                                                                                  Zuzanna Tyma