Kolejny olimpijski sukces geografów Krzywoustego

Prezydium Komitetu Głównego po weryfikacji prac I etapu podjęło w dniu 7 grudnia 2021 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLVIII Olimpiady Geograficznej uczniów, których prace pisemne I etapu zostały wysoko ocenione. Przygotowanie pracy polegało na samodzielnym wykonaniu opracowania w oparciu o studium literatury i materiałów źródłowych oraz własne obserwacje i pomiary przeprowadzone w terenie. W gronie najlepszych młodych geografów województwa kujawsko-pomorskiego znaleźli się wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, którzy przystąpili do I etapu. Zachowując wieloletnią geograficzną tradycję, „Krzywoustego” reprezentować będą: Dominika Kabacińska (3bch), Maria Liedke (3ag), Aleksandra Otto (3oa), Wiktoria Piotrowska (3pol), Michalina Waszkiewicz (3bch), Jan Darul (3pol) i Hubert Olszewski (3pr).

Etap okręgowy olimpiady odbędzie się w lutym 2022 roku, tradycyjne w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do zawodów olimpijskich uczennice i uczniów przygotował nauczyciel geografii Andrzej Kinderman.

Dominice, Marysi, Michalinie, Oli, Wiktorii, Hubertowi i Jankowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach geograficznych zmagań.