KOLEJNY WYKŁAD W RAMACH LIGI STAROŻYTNICZEJ NA UMK

Dnia 19 listopada 20016 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią po raz drugi w tym roku szkolnym uczestniczyli w spotkaniu na Wydziale Historycznym UMK w Toruniu. Wykład pt. „W roku olimpijskim o Olimpii i jej igrzyskach” poprowadził dr hab. Hubert Wolanin z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykorzystując prezentację multimedialną omówił rolę Olimpii jako ośrodka kultu Zeusa i genezę igrzysk olimpijskich. Przedstawił starożytne konkurencje sportowe, które dały początek zawodom olimpijskim współcześnie. Zwrócił uwagę na uniwersalne zasady funkcjonujące w sporcie od czasów antycznych. W wykładzie uczestniczyli uczniowie z klasy II prawniczej: Marta Świerczek, Anna Błaszczyńska, Magda Dymel, Anna Beger, Agnieszka Czubkowska, Anna Łukaszewska, Paweł Hejza, klasy III prawniczej: Natalia Wiankowska, Mateusz Sonnenberg, klasy I z rozszerzoną nauka języka angielskiego: Joanna Wiankowska oraz klasy  I politechnicznej: Justyna Talarczyk.

Dla uczniów klasy II  udział w Lidze Starożytniczej jest poszerzeniem wiedzy z zakresu kultury antycznej realizowanej w ramach edukacji klasycznej. Warto, podkreślić rolę tych wykładów w edukacji humanistycznej – młodzież ma kontakt z dorobkiem naukowym, poznaje metody pracy historyka a przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania i wiedzę.

Zajęcia te są już od wielu lat stałym i sprawdzonym elementem edukacji humanistycznej w Krzywoustym. Uczestnicy na koniec spotkania rozwiązali test związany z tematyką prelekcji i zostali zaproszeni na kolejny wykład w styczniu.