Koło języka niemieckiego

Koło języka niemieckiego stanowi ofertę dla uczniów, który chcą rozwijać swoje umiejętności językowe na poziomie wyższym niż poziom rozszerzony.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego od wielu lat byli finalistami i laureatami konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz uzyskali stypendium Głównego Komitetu Olimpijskiego.

W ramach projektów uczniowie mogli uczestniczyć w imprezach o zasięgu międzynarodowym oraz poznawać kraj sąsiedzki.

Cele koła:

–          rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego,

–          aktywizacja uczniów,

–          poznawanie kultury krajów niemieckojęzycznych,

–          poznawanie literatury krajów niemieckojęzycznych,

–          poznawanie geografii, gospodarki i polityki krajów niemieckojęzycznych,

–          poszerzenie zakresu wiedzy z gramatyki na poziomie C1,

–          przygotowanie do udziału w olimpiadzie i konkursach,

–          kształtowanie nawyku samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy.

Zajęcia są adresowane do uczniów zdolnych na poziomie bardziej zaawansowanym, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje kluczowe oraz zainteresowania krajami niemieckiego obszaru językowego.

Koło jest przewidziane dla uczniów z pasją! Czekamy na Ciebie!

 

Przydatne linki:

OJN – Olimpiada Języka Niemieckiego dla licealistów | ojn.wsjo.pl

 

Przykładowe testy z trzech etapów olimpiady:

PRZYKŁADOWE TESTY | ojn.wsjo.pl