Konferencja online I LO im. Bolesława Krzywoustego i Elsterschloss-Gymnasium w Elsterwerdzie.

I Liceum Ogólnokształcące prowadzi od 1996r. międzynarodową wymianę młodzieży.
Od 2006r. współpracuje na stałe w ramach umowy partnerskiej ze szkołą w Niemczech, Elsterschloss-Gymnasium w Elsterwerdzie. Ideą wzajemnych spotkań młodzieży obu szkół jest otwarcie na wzajemną ciekawość, zrozumienie i budowanie mostów przyjaźni, poznanie kraju sąsiedzkiego, rozwijanie kompetencji językowych oraz realizację wspólnych projektów edukacyjnych.

Dotychczas uczniowie spotykali się dwa razy w roku. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam bezpośrednie kontakty. Dyrektorzy szkół Paweł Darul i Martin Göbel oraz nauczycielka języka niemieckiego Rozalia Wencel  odbyli wideokonferencję. Podczas spotkania poruszono kwestie bieżącego funkcjonowania szkół oraz formy kontynuacji spotkań młodzieży w formie online. Taka forma zapewnia bezpieczne realizowanie wspólnych projektów. Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym ponownie będziemy mogli odwiedzać się i przy wsparciu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie realizować ciekawe projekty edukacyjne.

Pozdrawiamy, także w imieniu germanistek Katarzyny Łapińskiej, Anity Marciniak oraz Katarzyny Pawlak- Marosz wszystkich uczestników dotychczasowych wymian młodzieży!

Tekst: Rozalia Wencel