KONFERENCJA POŚWIĘCONA OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

6 października 2022 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pn. „Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie – kontynuacja. Parę słów o odporności psychicznej dla starszych i młodszych”. Organizatorem spotkania była Fundacja „Salus Homini” oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni pedagodzy i psycholodzy szkolni, przedstawiciele rad pedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek powiatu nakielskiego oraz kuratorzy sądowi i pracownicy instytucji wspomagających rodziny. Wśród przybyłych gości obecny był wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski oraz Rozalia Wencel, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Promocji i Sportu Rady Powiatu Nakielskiego. Oboje podkreślili wagę tematyki ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w konfrontacji z problemami współczesnej rzeczywistości. I Liceum Ogólnokształcące reprezentowała dyrektor szkoły Aleksandra Białka oraz specjaliści, nauczyciele i uczniowie.

Program konferencji obejmował część teoretyczną i warsztatową. Wykłady, dotyczące prężności psychicznej i sposobów kształtowania odporności dzieci i młodzieży, poprowadziła dr Izabela Grzankowska. Zaprezentowana tematyka podkreślała różne aspekty zdolności do radzenia sobie z trudnościami życiowymi oraz rolę pozytywnych relacji i wsparcia społecznego – rodziny, szkoły i instytucji pomocowych – w rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych młodych ludzi. Druga część spotkania, adresowana do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, miała charakter warsztatowy. Dr Magdalena Miotk-Mrozowska zapoznała uczestników z praktycznymi sposobami dbania o własną kondycję psychiczną poprzez stosowanie różnorodnych technik relaksacyjnych, efektywne zarządzanie czasem i organizowanie własnej aktywności. Równolegle odbywały się warsztaty dla liderów młodzieżowych ze szkół ponadpodstawowych, prowadzone przez dr Karolinę Głogowską.

Konferencja dała uczestnikom możliwość refleksji nad własnymi zasobami w radzeniu sobie z przeciwnościami oraz rozwijania kompetencji osobistych, wspierających odporność i dobrostan psychiczny. Przy okazji zorganizowanej konferencji, w Nakielskim Ośrodku Kultury można było podziwiać wystawę prac utalentowanej plastycznie uczennicy naszej szkoły – Natalii Sadzewicz.

Magdalena Należyty