Konkurs Matematyczny

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

Organizatorem Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych
  • mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów matematycznych
  • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych
  • wprowadzenie uczestników konkursu w atmosferę rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy
  • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów
  • stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności rywalizacji w dziedzinie matematyki

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie III klas szkół gimnazjalnych.

Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie matematyką.

Konkurs ma formę pisemną. Podczas Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic matematycznych. Uczestnicy mogą korzystać z przyborów kreślarskich. Wolno używać tylko niebieskiego lub czarnego długopisu.

Przebieg Konkursu:

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • szkolnym – w macierzystej szkole
  • międzypowiatowym – w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.
  1. Etap szkolny – polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników, pod nadzorem nauczycieli matematyki uczących w danej szkole, zadań przesłanych przez Komisję Konkursową. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych podczas zawodów etapu szkolnego wynosi 60 minut. Za każde zadanie uczeń może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Komisje szkolne po sprawdzeniu prac konkursowych sporządzają protokół i przesyłają go w terminie ustalonym przez Organizatorów. Do etapu drugiego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 15 punktów.
  1. Etap międzypowiatowy – odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią i polega na rozwiązaniu 5 zadań pod nadzorem Komisji Konkursowej. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych to 90 minut. Na ten etap zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami.

Regulamin IV Miedzypowiatowego Konkursu Matematycznego – 2017 r.

Formularz zgłoszenia – IV edycja – 2017 r.

 

ZADANIA – I EDYCJA – 2014

Etap szkolny

Etap finałowy

ZADANIA – II EDYCJA – 2015

Etap szkolny

Etap finałowy

ZADANIA – III EDYCJA – 2016

Etap szkolny

Etap finałowy

ZADANIA – IV EDYCJA – 2017

Etap szkolny

Etap finałowy