Krzywousty chce pomagać

18 listopada miało miejsce spotkanie osób pomagających w szkolnym wolontariacie. Opiekun wolontariatu, ks. Igor Wichrowski, przestawił plan działania na najbliższy rok szkolny. Przekazano młodzieży propozycję zorganizowania zbiórki artykułów szkolnych dla dzieci ze szpitala w Bydgoszczy. Ponadto wolontariusze zaakceptowali pomysł udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Podjęto również działania, które pomogą zorganizować w szkole tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy planowany na grudzień.

Zachęcamy młodzież naszej szkoły do włączenia się w akcje charytatywne, a także zapraszamy do tworzenia naszego szkolnego wolontariatu.

 

Materiał: ks. Igor Wichrowski