Krzywousty w Elsterwerdzie. Realizacja projektu: „Aus Nachbarn werden Freunde”

Po trzech latach przerwy, spowodowanej pandemią, do kalendarza cyklicznych wydarzeń w I LO im. Bolesława Krzywoustego powrócił projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

W dniach 22.05.- 26.05.2023 szesnaścioro uczniów „Krzywego” wyjechało do zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech Elsterschloss-Gymnasium.

Cały projekt obejmuje dwa tygodnie współpracy. Jeden tydzień uczniowie I LO spędzają u rodzin niemieckich, natomiast drugi tydzień jest rewizytą uczniów z Niemiec u nas.

Podczas wspólnych dni młodzież uczestniczyła w wielu atrakcyjnych wydarzeniach: wycieczce krajoznawczej do Drezna, zajęciach sportowych, kulinarnych, muzycznych oraz pracy nad projektem itp. 

Główne cele projektu wymiany młodzieży to nie tylko doskonalenie umiejętności językowych, ale również zdobycie szerszej perspektywy patrzenia na świat, dostrzeganie podobieństw i różnic kulturowych oraz przełamywanie stereotypów i nawiązanie międzynarodowych relacji.

To wszystko jest możliwe dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Do realizacji projektu przyczyniają się także środki pozyskane od Powiatu Nakielskiego. 

Międzynarodowa wymiana młodzieży to niezapomniana przygoda, nauka samodzielności i 

wzajemnego szacunku wobec innych kultur. 

Dziękujemy za ten niesamowity tydzień naszym przyjaciołom z Elsterwerdy i do zobaczenia we wrześniu!!!

 

Koordynatorki wymiany:

Katarzyna Łapińska

Katarzyna Pawlak-Marosz