KURS NA HORN – II ETAP

W dniach 29-30 maja 2017 roku młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle, która najlepiej napisała test wiedzy w konkursie „Kurs na Horn” wraz z opiekunem Marcinem Kulińskim uczestniczyła w rejsie po zatoce Gdańskiej. Celem wyprawy była promocja żeglarstwa morskiego, poznanie polskiej historii i znaczenie Przylądka Horn dla żeglarzy. Uczestnicy rejsu zbierali materiał do pracy konkursowej na szczeblu wojewódzkim.

Pierwszy dzień dla uczniów rozpoczął się bardzo wcześnie podróżą do Gdyni, gdzie w porcie czekał na młodych adeptów żeglarstwa jacht WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE, wraz z kapitanem Cezarym Bartosiewiczem  i I oficerem Tomaszem Pietyszem. Na krótkiej odprawie uczniowie poznali program rejsu i zostali podzieleni na dwie wachty. Po wykonaniu podstawowych prac bosmańskich i wspólnym śniadaniu młodzież udała się na żaglowiec Dar Pomorza by poznać jego historię. W Gdyni młodzież odwiedziła również Oceanarium oraz poznała zasady jachtowego życia. Pierwszym docelowym portem załogi była Marina na Helu, do której młodzi adepci żeglarstwa dopłynęli na koniec dnia. Podczas rejsu mieli okazję poznać dobrze zasady współpracy na jachcie i wysłuchać wielu ciekawych „morskich opowieści” od doświadczonych żeglarzy, którzy opłynęli Przylądek Horn.

Drugiego dnia uczniowie  odwiedzili Muzeum Obrony Wybrzeża, po którym oprowadzał ich dyrektor a jego wiedzę, o wątki związane z żeglarstwem ciekawie uzupełniała Mira Urbaniak. Po wspólnym posiłku i przygotowaniu jachtu do wypłynięcia, WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE obrało kurs na port macierzysty w Górkach Zachodnich. Tam zakończyła się, krótka żeglarska przygoda. Napełnieni morską przygodą uczniowie jednogłośnie mówią, że będą rozwijać swoje żeglarskie pasje.

W rejsie Jachtem WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE wzięli udział: Kpt. Cezary Bartosiewicz, I Oficer Tomasz Pietysz, Maja Senska, Karolina Nowak, Beata Witkowska, Natalia Niemczyk, Weronika Strugała i Marcin Kuliński.

Uczniowie kierują słowa podziękowania do Zarządu Powiatu Nakielskiego i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krzywousty” za wsparcie finansowe projektu oraz dziękują Panu Zwolińskiemu za bezpieczny transport.

Szkolne Koło Żeglarskie I LO w Nakle