Liga Starożytnicza w Krzywoustym

Młodzież I LO bierze udział w 17. edycji Ligii Starożytniczej, którą organizuje Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu. W tym roku szkolnym ligowiczami jest 10 uczniów z klas I hum, II hum, III hum i I bch A. Inicjatorem dodatkowych działań pozalekcyjnych dla zainteresowanych uczniów jest Pani Violetta Hejza.

Celem Ligi jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, pogłębianie zainteresowań humanistycznych i kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Zajęcia prowadzone on-line mają formę wykładów i warsztatów kończących się testem. Odbywają się raz w miesiącu i trwają przez cały rok szkolny. Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych UMK, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i innych.

Po całorocznej rywalizacji najlepsi uczniowie zostają nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Liga została objęta honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Violetta Hejza