Marcin Woźny – uczeń Krzywoustego stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W dniu 24 listopada 2016 roku zostały wręczone Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Są one przyznawane uczniom szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Podstawowym kryterium, które warunkuje przyznanie stypendium jest promocja z wyróżnieniem, uzyskanie przy tym najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazanie się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Marcin Woźny – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią jest aktualnie uczniem klasy III politechnicznej. W roku szkolnym 2015/2016 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, a przede wszystkim został laureatem XLII Olimpiady Historycznej. Wynik ten gwarantuje mu zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii / 100 % już dzisiaj / oraz indeks na studia na najlepszych polskich uczelniach. Przyznane stypendium to kolejny sukces Marcina. Wcześniej otrzymał on już Stypendium Starosty Nakielskiego. Gratulujemy !!!